scotus-obama

scalia, roberts, thomas, ginsburg, kennedy, biden,